Det tar 5 år från frö till färdig Hammarvitlök 

De vitlökar som reserveras till sättlök lämnas orörda tills de lämnar frö i september. De lila avlånga fröna liknar närmast kummin. Året därpå sorteras de små fröna efter storlek och endast de med en hårfin svans duger till sättning. I början av oktober sår man dessa små frön med omsorgsfull hand. Under det tredje året bildas det svarta frökapslar som ser ut som kulor med 4 mm diameter. Frökapslarna sätts på en annan odlingsplats. Det fjärde året bildas det små klyftor som till storleken är som en nagel på en vuxen kvinna. Åter igen får man plantera dessa små klyftor med 20 till 25 cm mellanrum på en ny odlingsplats. Slutligen det 5:e året får man fram 1:a kvalitets sättlök av Hammarvitlöken.

Sättlök med svans

Sättlök av 1:a kvalitet. Klyftorna väger 20-25 g /st

Vitlöksodlare Sättlöken certifieras därefter av de Tjeckiska jordbruksmyndigheterna. När en odlare får sättlöken certifierad, byter han löken med en annan odlare i distriktet. 
Detta görs för att förhindra missväxt och sjukdomar i vitlöksproduktionen.

Det krävs stort tålamod av odlarna för att få en god skörd. Varje odlare måste kontrollera plantorna minst tio gånger per odlingssäsong. Hammarvitlöken är mycket odlingskänslig. Den kan växa bra i en del av en by och dåligt i en annan. Vitlöken står i jorden från slutet av september till juli nästkommande år, sedan skördas den.

Hammarvitlök med rötter och stjälkEfter tre veckors torkning skärs rötterna bort. Det är viktigt att de är jämnt avskurna så att det bildas en vit ring i botten på Hammarvitlöken. Därefter skärs de långa stjälkarna bort och man lämnar endast en tre cm lång stjälk kvar. 
Den är hård som en träpinne och det finns inte någon annan vitlöksart som bildar en såpass hård stjälk. Runt denna stjälk sitter det 4 - 6 härligt stora blålila vitlöksklyftor.

 

 

|Upp på sidan| Startsidan |